Publikationen von A. Hopf

Zeitschriftenartikel (1)

2021
Zeitschriftenartikel
Knossalla, J.; Mielby, J.; Göhl, D.; Wang, F. R.; Jalalpoor, D.; Hopf, A.; Mayrhofer, K. J. J.; Ledendecker, M.; Schüth, F. Chemical Vapor Deposition of Hollow Graphitic Spheres for Improved Electrochemical Durability. ACS Applied Energy Materials 2021, 4, 5840–5847.
Zur Redakteursansicht