Prof. Doug Stephan (Universität Toronto, Kanada)

  • Datum: 19.02.2020
  • Uhrzeit: 16:00 - 18:00
  • Vortragender: Prof. Doug Stephan
  • Universität Toronto, Kanada
  • Raum: großer Hörsaal

Prof. Doug Stephan (Universität Toronto, Kanada)


"New Directions in FLP Chemistry"

Zur Redakteursansicht